knjige

Sjeme mudrosti

 

2. SJEME MUDROSTI

To je knjiga misli koje sam skupljao kroz 40 godina čitanja. Misli su složene po abecednom redu. Knjiga se stalno povećava dodavanjem novih stvari. Knjiga sada ima 470 stranica A5 formata ili 4,39 MB a zip format 2,13 MB.
Cijena knjige je 10 USD.
Donji tekst je dio iz knjige da se vidi kako izgleda.
 
 
 
 
 
 
 

Majka, narod, vjera

 

Oko koje se ruga ocu i odriče posluh majci, iskljuvat će potočni gavrani i izjesti mladi orlovi.

Izr 30,17

 Tko štuje oca, okajava grijehe svoje, tko časti majku svoju, sabire blago.

Sir 3,3-4

 Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci, a majčina kletva temelje im ruši.

Sir 3,9

 Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

Sir 3,14

 Samo je jedno ljepše i bolje od žene: majka.

E. Schefer

 Cankar opisuje majku Franciku "Svi su odlazili jedno za drugim, svatko od njih je odsecao po komadić njenoga srca; i vraćali su se bolesni i ubogi, legli su i umrli. To joj je ispilo krv iz ruku, isisalo vid iz očiju, srce joj je izranjavalo tako da je ono bilo samo jedna velika rana."

I. Cankar, Na klancu, Beograd 1966., str. 236.

 Majka na jedna vrata istjera, a na druga prima.

 "... a Ti plači i moli, majko, jer ko da me izbavi, ako ne teška suza Tvoja na Božjem dlanu?"

I. Andrić, Ex ponto, Sarajevo 1975., str. 25.

 Majka lakše hrani 6 djece, nego 6 djece jednu majku.

 "Mlijeko je simbol prvog vida ljubavi, vida brige i potvrđivanja. Med simbolizira slast života, ljubav za život i radost što smo živi. Većina majki sposobna je dati mlijeko, ali ih je tek manji broj sposobni da dade i med... Da dade i med majka mora biti ne samo ’dobra majka’, već i sretan čovjek... ljubav majke prema životu isto je tako zarazna kao i njena tjeskoba."

E. Fromm, Umijeće ljubavi, Zagreb 1984., str. 48.

 "U erotskoj ljubavi dvoje ljudi koji su bili razdvojeni postaju jedno. U Majčinskoj se ljubavi dvoje ljudi koji su bili jedno razdvajaju."

E. Fromm, Umijeće ljubavi, isto, str. 50.

 "Putevi su sudbine različiti, ali često puta izlaz ne ovisi o nama, o našim svjesnim željama, već od podsvijesti... Greške se ne nasljeduju samo genetskom strukturom, već i usvajanjem obrazaca ponašanja kojeg su u nas ugradili roditelji: slika majke živi u nama htjeli mi to ili ne. Onaj tko ima lošu sliku o majci mogao bi biti i loše sudbine..."

Juraj Čačić, Hipnoza i parapsihološki fenomeni, Rijeka 1994., str. 150.

 Majka drži dlijeto kojim kleše lik čovječanstva.

 Jabuku ne ubrati dok ne dozrije, a djevojku ne udati dok za majku nije.

 Tko nije majka, ne može biti majka.

Njemačka poslovica

 Bog nije mogao biti svugdje, pa je stvorio majku.

Židovska poslovica

 Pogreške djece majčina su krivnja.

Portugalska poslovica

 

NAROD

Svaki narod čini narodom njegova povijest i ako se ona krivotvori ili izbriše, ako narod izgubi povijesno pamćenje, onda nestaje i narod.

Z. Tomac

 Narod je samo onda dostojan tla i kraja baštinjenog kada ga svojim djelima i vještinama poboljšanog preda svojim potomcima.

Ruskin

 Ako je narod tijelo, narodnost mu je duša.

I. Mažuranić

 Naš narod je potkupljiv, prevrtljiv - ali mi nemamo drugog naroda do takva naroda.

. Andrić

"Narod je rasuta snaga samo ako ne vidi zajednički cilj ni tajnu koristi po sebe. Ako sazna, ako se uvjeri, može sve. Ali prvo treba otjerati ove koji vladaju"

M. Selimović, Tvrđava, Sarajevo 1988., str. 130.

 "U narodu je pojedinac kao u majčinom krilu i ne treba da se ničega boji u životu jer je narod snaga kao voda, kao vatra, kao vaskolika božja priroda, a sam čovjek je ništa, ništa: kaplja prema moru!"

Josip Kosor, Općinski ovrhovoditelj, Zagreb 1964., str. 77.

 Samo je jedno zlo neizlječivo, ako narod sam digne ruke na sebe.

Goethe

 Vox populi, vox Dei. Glas naroda, glas Božji. 

Latinska poslovica

 Još se nije rodio tko je narodu ugodio.

Narodna poslovica

 

 VJERA

Ako imadnete vjere koliko gorušičino zrno te reknete ovom brdu: Prijeđi odavde onamo, prijeći će; i ništa vam neće biti nemoguće.

Mt 17,20

 Sve što s vjerom zamolite dobit ćete.

Mt 21,22

 Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu.

Heb 11,6

 Znam komu sam povjerovao.

2 Tim 1,12

 Bog se ne pronalazi, on se objavljuje.

 Dogmatska vjera bez osobnog iskustva ostaje ispraznom; čisto iskustvo bez povezanosti s Crkvom je slijepo.

Kardinal J. Ratzinger

 Kao što milost pretpostavlja narav, tako vjera pretpostavlja razum.

Vjerovati u kršćanskom smislu znači u prvom redu potpuno se predati živom Bogu, kao cjelovito biće, razumom i srcem. U prvom redu vjerujem Nekome tj. Bogu pa tek onda u nešto tj. vjerske istine: Trojstvo, utjelovljenje, otkupljenje...

Prema W. Kern i F. Niemann, Nauka o teološkoj spoznaji, Zagreb 1988., str. 20.

 Istok ima vjeru bez Boga, a Zapad ima Boga bez vjere. Istok ima križ bez Krista, Zapad Krista bez križa. Tko je sretniji? E kad bi bio moguć križanac?

Prema A. Trstenjak, Čovjek i sreća, Đakovo 1985., str. 165-166.

 Čovjek koji ne vjeruje u istinu Božju, vjerovat će sili zablude i laži. Usp. 2 Sol 2,11.   

J. Holzner

 Ako vjerovanje u Boga može sadržavati neku nejasnoću, nijekanje Boga sadrži apsurdnost.

Jacques Bossuet, fr. pisac

 Vjera je Božji dar a ne dar razuma.

Pascal

 Vjera je tako nešto uzvišeno, da oni koji se ne trude da je bliže upoznaju, zaslužuju da iz nje budu isključeni.

Pascal

 Sveta vjera je kao nebesko obzorje. [to ga više ispituješ, to na sve veći broj zvijezda nailaziš. Ona je kao more; što ga više promatraš, to se više čini beskrajnim. Ona je kao zlato; što ga više nosiš i što se više njime služiš, to sjajnije biva.

Tolstoj

 Vjera je prihvaćanje Boga kao istine, ljubav je ostvarivanje te istine, nada je težnja za potpunim ostvarivanjem te istine.

 

Zašto ljudi tako žestoko za vjeru se bore a tako slabo se trude po njoj živjeti?

 Vjera i filozofija su dva anđela čuvara čovječanstva. One su dvije zvijezde svemira, gdje one ne sjaje tamo je vječna noć.

 Površno poznavanje filozofije nagoni ljudski um na ateizam, ali filozofska dubina vodi ga k religiji. F. Bacon

 Malo znanosti odvodi od Boga, mnogo znanosti privodi k Bogu.

Pasteur

 Ne treba se naprezati da se shvati pa vjeruje, nego vjerovati da se shvati.       

 Bog se pokazuje u onoj mjeri u kojoj vjerujemo u nj. Davno je rekao: Tražit ćete me, i naći me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim (Jr 29,13).

 Bezvjerstvo redovito ima polaznu točku u nekoj tjelesnoj slabosti (strasti). Bezvjerstvo je često samo izlika za novi život kojem se čovjek podao.

 Čvrsto se drži Boga. Učini to poput ptice koja ne prestaje pjevati ni kada se slomi grana pod njom. Jer ona zna da ima krila.

Don Bosco

 Postoji vjera predanja, vjera zauzetosti, akcije, vjera kontemplacije, vjera poslušnosti i izvršavanja zakona, vjera znanja, a ne samo predanja... vjera je čovjekov odgovor sa svim njegovim dimenzijama (intelektualna, voljna, afektivna, individualna i društvena).

 Vjerovati ne znači samo u Boga stvoritelja, nego i u Boga zakonodavca u svojoj savjesti.       

"Hodi u vjeri da prispiješ k gledanju. Gledanje neće usrećiti u domovini onoga koga vjera ne tješi na putu."

Brevijar br. IV., Otpjev, str. 369.

 "Samo vjera, samo fanatično uvjerenje da radiš dobro, pametno i pošteno, samo to vrijedi, u tome je najveća mudrost. Onda se ne bojiš ni stradanja ni smrti!"

S. Kolar, Pripovijesti (Pobuna viteza Joze), Zagreb 1964., str. 323.

 "Možda je ono u što vjerujemo prazno, možda tamo gdje zamišljamo ovo i ono nema ni ovoga ni onoga, ali je zato duša vjernika punija od duše nevjernika, koliko je puniji naseljen prostor od pustoši. Možda će onaj koji vjeruje jednoga dana biti iznenađen nepostojanjem onoga u što je vjerovao ali je za njega utješna činjenica što je prije kobnog otkrića živio u obilju i punini. Možda će vjerujući ostati bez nagrade za dobra djela koja je činio u životu, za trpnju i snošljivost, ali je i to bolje nego da nikakva dobročinstva nije činio, da je svaku uslugu naplaćivao u gotovu novcu. Možda jednoga dana na zemlji neće biti zanosnih vjernika ni plemenitih sanjara, ali jao si ga nama odumre li u nama potreba da se nadamo boljem, da izgaramo na poslu, da se žrtvujemo za bližnje, da se zauzimamo za svoj narod i sve ljude. Ako bez vjere i ne bi propala ljudska zajednica, ona bi bez nje izgubila mnoga humana obilježja, što god po vjerom podrazumijevali i što god o njoj mislili."

Ivan Aralica, Tajna sarmatskog orla, Zagreb 1996, str. 179-280.

 Kako je lijepo vjerovati u nešto što te neće nikad iznevjeriti!

 Kad se prepiru ljudi koji malo znaju o nauci i oni koji malo znaju o vjeri, mogao bi tkogod pomisliti da se tu radi o sukobu nauke i vjere, dok se tu radi o sukobu dviju vrsta neznanja.

Robert Andrews Millikan (1868-1953), američki fizičar i nobelovac

 Moje poštivanje svim inženjerima, ali najviše najvećem među njima - Gospodinu Bogu.

Thomas Alva Edison (1848-1931), američki fizičar

 U modusu imanja vjera je posjedovanje odgovora (formulacija) koje su stvorili drugi. Ta vjera posjeduje osjećaj sigurnosti, oslobađa ga muke vlastitog mišljenja, daje ulaznicu za organizaciju (Crkvu). U modusu bivstvovanja, vjera je unutarnja orijentacija, stav prema vrhunskoj vrijednosti Bogu. Razlika između prvog i drugog jest kao ’čovjek ima vjeru’ od ’čovjek jest u vjeri’. U modusu imanja Bog može lako postati idol u kojega projiciramo vlastite snage i tako sebe podređujemo vlastitoj tvorevini. Stari zavjet je upravo negacija toga idola kojeg možemo posjedovati.

Prema E. Fromm, Imati ili biti

 

Pravilnije je reći vjerovati Bogu nego vjerovati u Boga (jer u Boga vjeruju i đavli) jer Bogu vjerovati znači vjerujem sve ono što objavljuje i svojim životom živim njegovu objavu.

 Stavite ruku na svoje srce i priznajte na svoju poštenu riječ: zar ne biste imali snagu vjerovati kad biste imali snagu čisto živjeti? 

Chateaubr

 Prekini sa svojim grijesima i sutra ćeš imati čvrstu vjeru!

T. Toth

 Spoznaja je nagrada za vjeru. Zato ne pokušavaj prvo shvatiti da bi potom uzvjerovao, nego vjeruj da bi mogao shvatiti.

Sv. Augustin

 Čovjek bez vjere je kao putnik bez cilja.

Sv. Augustin

 Vjerovanje im nije moglo spasiti živote ali im je dalo snagu da mogu smrt dočekati uzdignute glave.

V. Frankl

 Kad dvojica čine isto nije to isto. Egipćani i Izraelci ušli su u Crveno more ali jedni s vjerom a drugi s drskošću.

 Vjera je opijum za narod, može to biti otrov, a može i lijek koji liječi.

 Ako tko hoće da zna što mora vjerovati, neka zna da neće više shvatiti raspravljajući nego vjerujući.

Kolumban opat

 Kažu: vjeru su izmislili svećenici? Jesu li željeznicu izmislili željezničari?

 Vjerovati da Boga nema nije isto, znati da Boga nema. U tom je razlika između ateizacije i ateizma.

 "Čovjek ne može živjeti bez vjere. Presudno pitanje za našu generaciju, kako i sljedeće generacije, jest da li će ta vjera biti iracionalna vjera u vođe, mašine, uspjeh ili racionalna vjera u čovjeka, zasnovana na doživljaju vlastite produktivne djelatnosti."

E. Fromm, Čovjek za sebe, Zagreb 1984., str. 188.

 Težište istočnjačkih religija (Kina, Indija) nije na misli nego na ispravnu djelovanju... Ako ispravno mišljenje nije najviši cilj i nije put spasenja, nema razloga da se borim s drugima, kojih je mišljenje došlo do različitih formulacija. (Priča kako je tko doživio slona u mraku, svatko je opisao ono što je dotakao, sve je ispalo različito, a sve je bilo samo opis istoga slona). S istočnjačkih mističkih gledišta čovjekov religiozni zadatak je ispravno djelovati a ne ispravno misliti tj. cilj je preobražaj čovjeka a ne dogme iznositi o vjeri. Glavni smjer zapadnog mišljenja je obrnut. Budući da je čovjek mislio da će naći najvišu istinu u ispravnom mišljenju, glavno je težište bilo na mišljenju, mada se i ispravno djelovanje smatralo važnim. Tako je došlo do stvaranja dogmi i beskrajnih prepirki o dogmatskim formulacijama i do netolerancije između vjernika i nevjernika ili heretika.

Prema E. Frommu, Umijeće življenja

 Ljubav je čin vjere, i tko god slabo vjeruje, slabo i voli.

E. Fromm

"Kad vjeruje ne vjeruje da vjeruje, a kad ne vjeruje ne vjeruje da ne vjeruje."

T. Ujević, Skalpel kaosa, Zagreb 1938., str. 206.

 Vjera više nije tako bogata da bi molila besplatno!

H. de Balzak

 Vjera nam daje snagu da odvažno podnosimo što ne možemo promijeniti; da prihvatimo razočaranja i brige da nikad ne izgubimo nade.

Martin L. King

 Francuski romanopisac Gilbert Cesbron u svojoj oporuci napisao je (umro 1979): "Samo je jedna stvar važna: Vjera koja se rascvjetava u ljubavi... Ako mi to nije uspjelo uvjeriti vas preko mojih knjiga, tada sam ih uzalud pisao."

Gilbert Cesbron

 Vjera je kao i sapun, postoji već toliko stoljeća, a još ima toliko prljavih ljudi koji ga ne upotrebljavaju.

 Znanost bez vjere je hroma, vjera bez znanosti je slijepa.

Einstein

 Ono što o Bogu vidim, dovoljno mi je, da vjerujem ono, što ne vidim.

Emerson

 Ne prosuđivati vjeru po osobi, nego osobu po vjeri.

J. Stadler

 Gledaj, da se o vječnim istinama uvjeriš ne hrpom dokaza, nego time, da ukrotiš svoje strasti.

B. Paskal

 Ja bih brzo ostavio užitke, kad bih imao vjeru, kaže nevjernik. A ja kažem: Brzo biste imali vjeru, kad biste ostavili užitke.

B. Paskal

 "Vjerske istine nas uvjeravaju na dva načina: snagom razuma i ugledom onoga koji nam govori."

Paskal, Misli, 561 (19)

 Sjetilnost priprema ležaj bezvjerju.

J. Green

 Upravo jer sam mnogo učio, moja je vjera kao u Bretonca, a da sam još više studirao, imao bi vjeru kao Bretonka.

Pasteur

 Tko vjeruje, ljubi, tko ljubi djeluje, tko djeluje ili je heroj ili mučenik.

L. La Vista

 Posjetimo se Paracelsusa i njegove izreke: "Objekt vaše vjere, bio istinit ili lažan, vi ćete postići isti efekt... vjera proizvodi čuda bila ona istinita ili lažna, ona će uvijek proizvoditi čuda".

Juraj Čačić, Hipnoza i parapsihološki fenomeni, Rijeka 1994., str. 114.

 Ne koristi imati bedeme vjere, ako se vjera ne učvrsti dobrim djelima.

 Gdje nema vjere, cvjeta praznovjerje!

 U religiji kao i u politici, uspjeh postižu samo oni koji vjeruju a nikad oni koji sumnjaju.

G. Le Bon

 Čovjek kaže da će vjerovati ako vidi, ali Bog kaže ako vjeruješ vidjet ćeš.

 Credo quia apsurdum est. Vjerujem jer ne shvaćam.

Tertulijan

 Strah vidi prepreke, a vjera u istom vidi nove mogućnosti.

 Tri su stvari na kojima vjera stoji: molitva, post i milosrđe. Milosrđe je život posta, a post je duša molitve.

Petar Krizolog

Morao sam otkloniti znanje da bih dobio prostor za vjerovanje.

Kant

Ono što se očituje ne tvori vjeru nago spoznaju a spoznaja iako je korisna nije spasonosna. Vjera je spasonosna.  Isus reče Tomi: Blaženi oni koji ne vidješe a vjeruju (Iv 20, 29).