knjige

Bog milosrdni Otac

7. BOG MILOSRDNI OTAC.

Knjižica je priprava za dobru ispovijed. Džepnog je formata ima 80 stranica, 112 KB i zip 61 KB. Cijena elekt. izdanja je 2 USD.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Donji tekst je iz knjižice

Ispit savjesti

 

Sada „smisli“ svoje grijehe, ispitujući svoju savjest po Deset Božjih zapovijedi:

 1. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene:

- jesam li uvijek čvrsto vjerovao u Boga, njegovu objavljenu riječ sadržanu u Svetom Pismu i Predaji i ono što uči Katolička Crkva?

- ljubim li Boga iznad svega što imam u životu? Ljubim li ga iz straha da me ne kazni ili zato što je on najveće moje dobro?

- jesam li poštivao Boga kao svoga stvoritelja i spasitelja ili sam uzdizao sebe i svoje mišljenje iznad Boga i njegovih zapovijedi?

- prigovaram li Bogu, prezirem li ga ili iskušavam?

- sumnjam li u Boga, Božju providnost, svemogućnost, pravednost, ljubav i obećanja?

- poštujem li Crkvu i njezine zakonite pastire: Papu, biskupe i svećenike?

- jesam li stupao u protuvjerska društva?

- jesam li se stidio vjere ili vjeru tajio?

- jesam li pristajao uz praznovjerje, gatke, čaranja, magiju, zapise, zazivanje duhova i tome slično?

- kako prakticiram svoju vjeru, nastojim li je ojačati molitvom, primanjem svetih sakramenata, čitanjem Biblije, dobrih vjerskih knjiga i kršćanskog tiska?

- činim li djela milosrđa i ljubavi prema čovjeku iz ljubavi prema Bogu?

- jesam li govorio ili radio protiv Boga, Crkve i crkvenih osoba?

- kako se ponašam u nevolji, bolesti, žalosti i životnim neuspjesima, jesam li padao u očaj i gubio nadu i pouzdanje u Boga? Predajem li se u ruke Božje da se vrši volja njegova?

- jesam li se preuzetno uzdao u Boga pa nisam činio ono što sam mogao i trebao učiniti?

- jesam li radio na širenju svete vjere u svojoj sredini i misijskim zemljama?

 2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud:

- jesam li s poštovanjem izgovarao ime Božje, imena svetaca i drugih osoba?

- čuvam li se psovke i bespotrebnih zaklinjanja?

- što sam poduzeo da uklonim psovku iz svoje navike ili iz svoje sredine?

- izvršavam li svoje zavjete i obećanja?

- proklinjem li sebe ili druge?

 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji:

- jesam li zahvalan Bogu za sve ono što je za mene učinio, na darovima koje mi je dao i stalno ih daje?

- sudjelujem li na svetoj misi u nedjelju i zapovjedne svetkovine?

- kako se vladam u crkvi osobito za vrijeme svete mise i drugih obreda?

- jesam li poštivao svetost crkvenog prostora i svetinja doličnim vladanjem i oblačenjem?

- molim li se redovito Bogu i pristupam li redovito svetim sakramentima?

- jesu li moje molitve samo traženje da se ispune moje želje? Zahvaljujem li Bogu, slavim li ga, molim li za oproštenje grijeha? Molim li se za druge i opće potrebe ljudi?

- jesam li bez razloga sudjelovao na nekatoličkim liturgijskim činima?

- radim li nedjeljom ili zapovjednom svetkovinom bez opravdanog razloga ili druge na to prisiljavam?

- održavam li određeni post i nemrs?

- činim li potrebnu pokoru i djela milosrđa?

- pomažem li uzdržavanje Crkve i njezinih službenika?

- pronosim li svojim životom i radom slavu Božju na zemlji?

 4. Poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji:

- kako se brinem za svoje roditelje, braću, sestre, starije i bolesne u kući? Slušam li ih i poštujem?

- nastojim li sam osnovati kršćansku obitelj?

- kako se brinem za vjerski odgoj svoje djece? Šaljem li ih na vjeronauk, misu, druge sakramente?

- kako se brinem za vjerski život cijele obitelji? Opominjem li one koji idu krivim putem?

- kako poštujem svoje zakonite crkvene i državne poglavare, poslodavce i pretpostavljene?

- kako izvršavam svoje crkvene i građanske obveze?

- zalažem li se za dobro svakog čovjeka, za pravdu, mir i ljubav?

- borim li se protiv nepravde, korupcije i svakog lošeg postupanja prema čovjeku ili narodu?

- nastojim li sa svakim biti u dobrim odnosima, biti uslužan i korektan?

 5. Ne ubij:

- jesam li poštivao, čuvao i pomagao ljudski život od začeća do smrti?

- jesam li se brinuo za svoje zdravlje i zdravlje drugih?

- jesam li sprječavao začeće djeteta?

- jesam li nanosio sebi namjerno rane ili povrede ili pokušavao samoubojstvo?

- vozim li oprezno (ako sam vozač),

- ugrožavam li svojom nepažnjom nečiji život (ako sam pješak)?

- jesam li se svađao, mrzio, prezirao druge, nanosio nasilje ili štetu?

- jesam li drugoga na zlo savjetovao ili odobravao i podržavao zlo koje drugi čini?

- jesam li se sablažnjivo ponašao, navodio drugoga na grijeh ili ga ucjenjivao s grijehom?

- jesam li poticao na pobačaj ili sudjelovao u njemu, eutanaziju ili nemoralno eksperimentirao na čovjeku na štetu njegova zdravlja i života?

- jesam li bio neumjeren u jelu i piću, štetio sebi ili drugome alkoholom, drogom, pušenjem, nezdravom ili zatrovanom hranom?

- jesam li bio ohol, škrt, zavidan, srdit, lijen i nestrpljiv?

- nastojim li radije podnositi nepravdu nego li na zlo uzvraćati zlom?

- činim li išta za obraćenje grješnika i neprijatelja?

- gajim li želju za osvetom, mržnjom i inatom?

- jesam li sve poduzeo što je u mojoj moći da u miru budem sa svakim?

- posjećujem i pomažem li svoje bližnje, rodbinu, hendikepirane, bolesnike, zatvorenike, siromahe i osobe u nevolji i tjeskobi?

- služim li se tjelesnim i duševnim darovima i svojom imovinom prema Božjoj volji ili prema svojoj samovolji?

 6. Ne sagriješi bludno:

- živim li u čistoći svoju spolnost po Božjim zapovijedima i nauku Katoličke Crkve?

- jesam li se čuvao nečednih i bludnih misli, želja, riječi, pogleda i čina na sebi i s drugima?

- poštujem li svoje tijelo i tijelo drugih?

- razvijam li u sebi i u svojoj sredini smisao za čistoću i čednost?

- jesam li čitao, gledao ono što potiče na bludnost?

- jesam li bez opravdanog razloga odgađao stupanje u kršćanski brak ili se uopće nisam oženio ili udavala iz sebičnih motiva?

- jesam li čuvao bračnu čistoću, izvršavao svoje bračne dužnosti u rađanju i odgoju djece?

- jesam li zlorabio svoju ili tuđu spolnost (samozadovoljavanjem, homoseksualnošću, lezbijstvom, preljubom, spolnim odnosima izvan braka, bavio se pornografijom i prostitucijom ili sudjelovao u trgovini s takvim stvarima)?

- jesam li se borio protiv krivih shvaćanja ljudske spolnosti i kršćanskoga braka?

- jesam li se borio protiv loših požuda tijela?

- jesam li se čuvao grješnih prigoda, napasti i da nisam sam nekoga napastovao ili sablažnjavao, izazovnim oblačenjem, lošim ponašanjem, riječima i djelima?

 7. Ne ukradi:

- jesam li u životu postupao razborito, pravedno i s ljubavlju?

- jesam li Božje darove: život, vjeru, duhovna i materijalna dobra te darovano vrijeme iskoristio na pronošenje slave Božje i vječno spasenje svoje i drugih ljudi?

- jesam li poštivao svoju i tuđu imovinu?

- jesam li stjecao imovinu na nedozvoljen način?

- jesam li varao drugoga, podmićivao ili primao mito za prijevaru?

- jesam li trošio neodgovorno tuđu ili zajedničku imovinu?

- jesam li poštivao društvene pozitivne pravedne zakone?

- jesam li savjesno obavljao svoje radne obveze?

- jesam li ljubio svoj narod, domovinu i činio ono što je u mojoj moći za njezin boljitak?

- jesam li izvršavao svoje radne obveze (radnik na poslu, đak u školi itd.)

- jesam li izvršavao svoje obveze prema društvenoj i crkvenoj zajednici?

- jesam li davao radniku pravednu plaću, zdravstveno i mirovinsko osiguranje (ako sam poslodavac)?

- jesam li radniku osigurao zaštitu na radu, pravedni dnevni, tjedni i godišnji odmor?

- jesam li se zalagao za očuvanje zdrava okoliša i u tjelesnom i duhovnom pogledu?

- jesam li dužniku nametao nerealne kamate?

- jesam li nadoknadio nanesenu štetu ako sam je nekomu nanio?

- jesam li vratio ukradenu stvar ili barem štetu nadoknadio ako sam nešto ukrao?

- jesam li vratio nađenu stvar ili je dao oglasiti da se vlasnik javi?

 8. Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga:

- jesam li se zalagao za istinu?

- jesam li poštivao tuđi dobar glas?

- jesam li klevetao, ogovarao, lagao i lažno svjedočio?

- jesam li održao zadano obećanje i poštivao pravedni ugovor?

- jesam li čuvao strukovne tajne (državna, vojna, liječnička, pravna, svećenička itd)?

- jesam li opraštao uvrede koje su mi nanesene?

- jesam li tražio oprost ako sam nekoga uvrijedio?

- jesam li bio iskrenih i poštenih namjera u životu?

 9. Ne poželi tuđega ženidbenog druga:

- jesam li razvijao u svom ponašanju stidljivost i čednost?

- jesam li se borio protiv tjelesnih požuda?

- jesam li bio iskrenih i poštenih namjera prema svomu zaručniku(ci) prije braka?

- jesam li imao korektan odnos prema svomu i tuđemu ženidbenom drugu?

- jesam li poticao ili odobravao rastavu ili nezakonitu ženidbu?

- jesam li cijenio i podržavao kršćansko shvaćanje braka i obitelji?

- poštujem li udovice i one koji su bez svoje krivnje ostali neudati ili neoženjeni?

 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari:

- jesam li neumjereno žudio i radio na stjecanju bespotrebne imovine?

- jesam li žudio za tuđom imovinom, nastojao je prisvojiti samo mi se nije pružila prilika?

- jesam li želio prisvojiti zajedničku imovinu kroz nezakonite radnje, krivotvorenje dokumenata, bolovanje, dječji doplatak, stan, mirovinu itd.?

- jesam li drugomu zavidio na nekom dobru?

- jesam li pomagao sirotinji i ljudima u bijedi i nevolji?

- jesam li sprječavao one koji planiraju ili čine zlo?

- jesam li se trudio biti bolji i kao čovjek i kao kršćanin?

- borim li se protiv svojih slabosti i mana?

- nastojim li oko popravka drugih ljudi da budu bolji?

 

Goran: Tko tako bude ispitivao svoju savjest sigurno će naći sebe u nekom od grijeha. Kako biste jednom riječju ili rečenicom rekli što je to grijeh?

Svećenik: Grijeh je uvreda Bogu. To je čin protivan zdravom razumu. To je povreda ljubavi prema Bogu i bližnjemu. To je bolest duše i tijela koju treba po ispovijedi izliječiti.

Goran: A teški grijeh?

Svećenik: Teški, veliki ili smrtni grijeh uništava u kršćaninu ljubav i prijateljstvo s Bogom. Kršćanin se po smrtnom grijehu udaljio od Boga ako bi umro u takvom stanju, otišao bi u pakao. To je kao opaka bolest od koje nam prijeti smrt ako je ne budemo liječili.

Goran: A što je onda laki grijeh?

Svećenik: Laki grijeh ne uništava prijateljstvo s Bogom nego ga samo umanjuje. Svaki grijeh vrijeđa Boga, zato ga se treba čuvati. To je mala bolest, ako je ne budemo liječili može postati opasna i smrtonosna.